הורות, תנועת ההאטה

פשוט להיות

האם אפשרי מבחינתך להיות בתוך הרגע הזה ממש? בנוכחות מלאה? להיות רק בתוך הקריאה של הקטע הזה.